Google+ Followers

Followers

Saturday, 13 December 2014

బల్లి శాస్త్రము (స్త్రీలకు కలుగు శుభశుభములు)


మనశరీరము మీ పొరబాటున బల్లిపడి యడల కలుగు శుభాశుభములను తెలియ జేయునది బల్లి శాస్త్రము ఇది పురుషులకు, స్త్రీలకు విడివిడిగా ఫలితములు ఇచ్చును.

స్త్రీలకు కలుగు శుభశుభములు

తలమీద = మరణ సంకటం
కొప్పుపై= రోగ భయం
పిక్కలు = బంధు దర్శనము
ఎడమ కన్ను = భర్త ప్రేమ
కుడికన్ను = మనో వ్వథ
వక్షము = అత్యంత సుఖము, పుత్ర లాభము.
కుడిచెవి = ధన లాభము
పైపెదవి = విరోదములు
క్రింది పెదవి = సూకగ వస్తు లాభము
రెండు పెదవులు = కష్టము
స్థనము నందు = అధిక దుఃఖము
వీపునందు = మరణ వార్థ
గోళ్ళయందు = కలహము
చేతియందు = ధన నష్టము
కుడుచేయి = ధన లాభము
ఎడమ చేయి = మనో చలనము
వ్రేళ్ళపై = భూషణ ప్రాప్తి
కుడి భుజము = కామ రతి ప్రాప్తి
తొడలు = వ్వభిచారము , కామము,
మోకాళ్ళు = బంధనము,
చీలమండలము = కష్టము
కుడికాలు = శత్రు నాశనము
కాలి వేళ్ళు = పుత్ర లాభము.

బల్లి శాస్త్రము (పురుషులకు కలుగు శుభాశుభములు)


మనశరీరము మీ పొరబాటున బల్లిపడి యడల కలుగు శుభాశుభములను తెలియ జేయునది బల్లి శాస్త్రము ఇది పురుషులకు, స్త్రీలకు విడివిడిగా ఫలితములు ఇచ్చును.

పురుషులకు కలుగు శుభాశుభములు


తలమీద = కలయము,
బ్రహ రంద్రమున = మరణము
ముఖము = ధనలాభము
ఎడమ కన్ను = శుభం
కుడుకన్ను = అపజయము
నుదురు = బంధు సన్యాసము
కుడి చెవి = దుఖము
ఎడమచెవి = లాభము
పై పెదవి = కలహము
క్రింది పెదవి = ధన లాభము
రెండు పెదవులపై = మృత్యువు
నోటియందు = రోగ ప్రాప్తి
ఎడమ మూపు = జయం
కుడి మూపు = రాజ భయం
మణికట్టు = అలంకార ప్రాప్తి
మోచేయి = ధన హాని
వ్రేళ్ళపై = స్నేహితుల రాక
కుడిభుజము = కష్టము
ఎడమ భుజము = అగౌరవము
తొడలు = వస్త్ర నాశము
మీసములపై = కష్టము
పాదములు = కష్టము
పాదముల వెనుక = ప్రయాణము
కాలి వేళ్ళు = రోగ పీడనము.

Popular Posts