Google+ Followers

Followers

Wednesday, 8 May 2013

వన్య ప్రాంతాల్లో ఋషులెందుకు నివాసం ఏర్పరుచుకుంటారు?

నల్లచారలు గల జింకలు సంచరించే ప్రదేశాన్ని 

ఎంచుకొని ఆశ్రమం కట్టుకొని తపస్సు చేసేవారు 

ఋషులు. అలాంటి జింకలు సంచరించే   ప్రాంతమంతా 

పుణ్యభూమి. 

    ఆ ప్రదేశంలో యజ్ఞాలు, యాగాలు, ఏ ధర్మ 

కార్యాలు చేసిన ఎటువంటి విఘ్నాలు   లేకుండా 

ఫలప్రదం అవుతాయి.  అలాంటి ప్రదేశంలో దేవతలు, 

పుణ్య ఋషులు సదా  సంచరిస్తుంటారు. పూర్వం 

రాజాధిరాజులు అలాంటి ప్రదేశాల్లోనే యజ్ఞయాగాదులు 

చేసేవారు.

Popular Posts